تجهیزات ابزاردقیق

محصولات قابل تامین این شرکت از تولیید کنندگان آمریکایی، اروپایی و آسیایی بشرح زیر معرفی‌‌ می‌گردد. بدیهی است نام بسیاری از محصولات قابل تامین ذکر نگردیده است، لذا جهت حصول اطمینان از قابلیت تامین، با بخش بازرگانی این شرکت تماس حاصل فرمائید.

فشار

انواع ترنسمیتر فشار

از برندهای E+H، …

انواع پرشر سوئیج

از برندهای IFM,WIKA

انواع فشار سنج

از برندهای Wika و…

انواع لوازم جانبی

تحهیزات فشار

دما

انواع ترنسمیتر دما

از برندهای Rosemount™و…

انواع سوئیچ دما

از برندهای Wika و…

انواع گیج دما

از برندهای Wika و…

انواع لوازم جانبی

تحهیزات دما

فلو

انواع فلو ترنسمیتر

از برندهای  KROHNE و…

انواع فلو سوئیچ

از برندهای E+H و…

انواع فلو گیج

از برندهای YOKOGAWA و…

A title

Image Box text

سطح

انواع لول ترنسمیتر

از برندهای Rosemount™و…

انواع لول سوئیچ

از برندهای E+H و…

انواع لول گیج

از برندهای Wika و…

A title

Image Box text

برخی از برندهای تامین شده توسط شرکت پترو ابزاردقیق