ولو (VALVE)

انواع پرکاربرد و رایج ولوهای قابل تامین شرکت پترو ابزار دقیق را در تصاویر زیر مشاهده می فرمایید

BUTTERFLY

BALL VALVE

GLOB VALVE

GATE VALVE

SAFETY VALVE

(PSV)

REDUCING VALVE

(PRV)

PINCH VALVE

PLUG VALVE

تجهیزات جانبی ACCESSORIES

PNEUMATIC ACTUATOR

FISHER

POSITIONER

FILTER REGULATOR

LIMIT SWITCH

برخی از برند های تامین شده توسط شرکت پترو ابزاردقیق