بخشی از برندهای قابل تامین این شرکت از تولیید کنندگان آمریکایی، اروپایی و آسیایی بشرح زیر معرفی‌‌ می‌گردد . بدیهی است نام بسیاری از برندهای معتبر و قابل تامین ذکر نگردیده است ، لذا جهت حصول اطمینان از قابلیت تامین برندهای دیگر، با بخش بازرگانی این شرکت تماس حاصل فرمائید .

ABB
Afriso
APLISENS S.A
ASCO
Ashcroft
Bifold
BRAUN
bruel & kjaer vibro
Crosby
Dwyer
EBRO ARMATUREN
Emerson
Endress + Hauser
FAG
Festo
Fisher
Foxboro-Eckardt
FW Murphy
HANS HENNIG
Honeywell
Hydac
ifm electronic
INDUMART Inc
Krohne
Leuze electronic
Magnetrol
Masoneilan
MicroMotion
mobrey
Oliver Valves
Omron
Rosemount
Rosemount Analytical
Samson
Schneider Electric
SICK
Siemens
SKF
SMC
Swagelok
TESCOM
United Electric
Wika
Yokogawa