پتروابزاردقیق توانسته است بواسطه حضور مستمر و مؤثر در پروژه­ها، نیاز صنایع مختلف را شناسایی نماید و بواسطه ارتباط با سازندگان و تأمین کنندگان مطرح دنیا، توانایی تأمین تجهیزات ابزاردقیق از جمله تجهیزات اندازه گیری فشار، دما، جریان سیالات و سطح مایعات در مخازن، آنالایزرها، شیرهای کنترل و قطع و وصل، شیرهای ایمنی و اطمینان از تمامی برندهای اروپایی و غیره را دارا می­باشد. برخی از برندهای تأمین شده توسط پتروابزاردقیق به شرح زیر می­باشد:

 

Sub Vendor List:

 • Endress Hauser
 • Wika
 • Lika
 • Rosemount
 • Siemens
 • Ifm
 • Hydac
 • Samson
 • Asco
 • Parker
 • InterApp
 • Wickers
 • Schemersal
 • Rexroth
 • Pizzato
 • Trafag
 • Vega
 • Bray
 • Kiepe
 • Krohne
 • Telemecanique
 • MTS
 • Veelok

 

:Control Valves & Field Instrument

 • Control Valves
 • Level Transmitters, Level Gauge, Level Switch
 • Pressure/Temp Gauges
 • Differential Pressure/Pressure/Temperature Transmitters
 • Flow Elements (Orifice Flanges Assembly)
 • Flow Nozzles (Venture tubes, Pitot tubes, Restriction Orifice Plates)
 • Temperature Elements (Thermocouples, RTD’s, Thermowells)
 • Temperature & Pressure Controller
 • Temperature and Pressure Switch

 

:Instrumentation fittings / Impulse Fittings

 • Double Ferrule Compression Fittings
 • Instrument Needle Valves
 • Instrument Manifolds
 • Double block and bleed needle valves
 • Mono Flange Instrument Manifolds
 • Air Distribution Manifolds
 • Forged Valves and Fittings
 • Calibrated Tubing
 • Coated Pipes
 • Air Filter Regulators
 • Mounting Plates

 

Analysers and Detectors:

 • Gas Detector
 • Actuator
 • Pneumatic Valve
 • Oil Mist Detector
 • Oxygen (dissolved)
 • Hydrazine / Carbohydrazide
 • Ammonium