آدرس دفتر تهران شرکت پتروابزاردقیق:


ایران، تهران، خیابان مطهری، حد فاصل تقاطع خیابان مفتح و خیابان سهرودی، پلاک ۱۶۱، طبقه پنجم

کد پستی : 36686-51837


تلفن : 88171571  (021)

فکس : 88171572  (021)

info@petroabzardaghigh.com