آدرس دفتر تهران شرکت پتروابزاردقیق:


ایران، تهران، خیابان مطهری، حد فاصل تقاطع خیابان مفتح و خیابان سهرودی، پلاک 178 ، طبقه اول

کد پستی : 1575943914


تلفن :

86074324  (021)

86074288  (021)

86074175  (021)

فکس :داخلی صفر- 86074324  (021)

info@petroabzardaghigh.com