آدرس دفتر تهران شرکت پتروابزاردقیق:

‌‌‌‌‌

آدرس: ایران، تهران، خیابان مطهری، حد فاصل تقاطع خیابان مفتح و خیابان سهرودی، پلاک 161، طبقه پنجم

تلفن:

88171571 (021)

88171573 (021)

88171574 (021)

88171575 (021)

فکس: 88171572 (021)

ایمیل : info@petronir.com