برخی پروژه های ملی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، صنعتی و حوزه فولادی که شرکت پتروابزاردقیق برخی از تجهیزات ابزاردقیق این پروژه ها را تأمین نموده و حضور موثر در این پروژه ها داشته است.

 •  تأمین تجهیزات ابزاردقیق Remain Instrumentation پروژه جهان فولاد سیرجان
 •  تأمین تجهیزات ابزاردقیق مخازن هوای فشرده پروژه جهان فولاد سیرجان
 •  تأمین تجهیزات ابزاردقیق Damaged Equipment for CCM پروژه جهان فولاد سیرجان
 •  تأمین شیرآلات صنعتی متعلق به سیستم تزریق اکسیژن واحد احیاء پروژه فولاد کاوه جنوب کیش
 •  تأمین تجهیزات ابزاردقیق متعلق به سیستم تزریق اکسیژن واحد احیاء پروژه فولاد کاوه جنوب کیش
 •  تأمین تجهیزات ابزاردقیق اقلام یدکی پروژه ذوب و ریخته گری پروژه جهان فولاد سیرجان
 •  تأمین تجهیزات ابزاردقیق Main Filterهای خطوط هوایی پروژه ذوب و ریخته گری جهان فولاد سیرجان
 •  تأمین تجهیزات ابزاردقیق Damaged Equipment for CCM پروژه جهان فولاد سیرجان
 •  تأمین تجهیزات ابزاردقیق اینسترومنت های آسیب دیده شامل Proximity Switch و غیره پروژه جهان فولاد سیرجان
 •  تأمین تجهیزات ابزاردقیق کسری Control System پروژه جهان فولاد سیرجان
 •  تأمین تجهیزات ابزاردقیق اینسترومنت¬های آسیب دیده ناحیه CCM پروژه جهان فولاد سیرجان
 •  تأمین تجهیزات ابزاردقیق Encoder و Switchهای CCM پروژه جهان فولاد سیرجان
 •  تأمین تجهیزات ابزاردقیق Fiber Optic Patch و Micro switch و غیره پروژه جهان فولاد سیرجان
 •  تأمین تجهیزات ابزاردقیق کسری Pressure Transmitter و غیره پروژه جهان فولاد سیرجان
 •  تأمین تجهیزات ابزاردقیق کارت های I/O مورد نیاز سیستم کنترل تنوا پروژه جهان فولاد سیرجان
 •  تأمین تجهیزات ابزاردقیق کسری اینسترومنت های آسیب دیده شامل Limit Switch و غیره پروژه جهان فولاد سیرجان
 •  تأمین تجهیزات ابزاردقیق کسری متریال پروژه جهان فولاد سیرجان
 •  تأمین تجهیزات ابزاردقیق Flow Sensor پروژه جهان فولاد سیرجان
 •  تأمین تجهیزات ابزاردقیق Flow Sensor پروژه جهان فولاد سیرجان
 •  تأمین تجهیزات ابزاردقیق Position Sensors پروژه جهان فولاد سیرجان